top of page
Duiven Porto.png

Studio Zwerver is een multifunctioneel ontwerpbureau met de focus op interieur- en grafische vormgeving. ​In onze huidige samenleving is het meer dan ooit gewenst om creatief naar belangrijke vraagstukken te kijken. Een weloverwogen ontwerpproces leidt tot kwaliteit, duurzaamheid en authenticiteit van een product. ​Dit is van toepassing op vele gebieden, van logo's en meubels op maat tot aan complete concept- en interieurontwikkelingen. Kijk voor meer informatie bij diensten voor​ alle​ ​mogelijkheden. Fijn dat je hier bent en groetjes van mij.

Colosseum Rome.png
Torre de Madrid .png

Studio Zwerver is opgericht door Kaj Zwerver met het idee om in te spelen op de vraag naar creatieve inzichten voor hedendaagse vraagstukken. Mijn kracht is mijn empatisch vermogen en mijn praktische en analytische blik. Dat houdt in dat ik me goed kan inleven in de wensen en ervaringen van de consument. Daarnaast kan ik putten uit een groot netwerk van professionals waarmee ik kan samenwerken om tot de realisatie van een geslaagd project te komen.

Wereldwijd staan we voor een enorme uitdaging. In snel tempo zien we een verlies aan biodiversiteit, uitholling van grondstoffen en vervuiling van onze leefomgeving op een niet eerder vertoonde schaal. Naast het maken van betere beleidskeuzes, waarbij we ons afzetten van globalisering en massa-consumptie, is er ook een rol weggelegd voor het individu. Door kritisch te kijken naar onze vastgeroeste ideeën op het gebied van wonen kunnen we ook daarin een stap zetten richting een meer duurzame toekomst.

Duiven balkon Porto.png

We leven in een consumptiemaatschappij waarin overconsumptie een groot probleem is. Er wordt momenteel meer dan ooit geproduceerd. Dit heeft een enorme impact op onze leefwereld. Vervuilde zeeën, verspilde gronden en diersoorten op de rand van extinctie. Ik geloof in de mogelijkheid om met zijn allen over te stappen op een minimalistische levensstijl gebaseerd op doordacht ontworpen producten en ruimtes die langer meegaan en vervullend en plezierig zijn voor iedereen. 

Meeuwen Cadzand-Bad.png

Toekomstige woningnood kunnen we onder andere aanpakken door de grootte van de traditionele westerse woning in vraag te stellen. Door stromingen zoals het minimalisme, het hiermee samengaande ontspullen en de opmars van digitalisering zal het eenvoudiger zijn om genoegen te nemen met minder ruimte. De vraag is hoe we deze spaarzame nieuw gewonnen ruimte vervolgens dan gaan indelen en in welke vorm traditionele woonfuncties nog houdbaar zijn in de eenentwintigste eeuw.

Roze gebouw Porto.png

Water, water, water. Morgen geheid een kater. Er liep iets op de klippen. Het water staat ons aan de lippen. We hebben te maken met een exit. Die kwam in de vorm van een Brexit.

Frankfurt Altstadt.png
Studio Zwerver smiley.png
bottom of page